ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΣΥ ΣΤΟ Γ.Ν ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Πλήρωση κενής οργανικής θέσης ειδικευμένου ιατρού του κλάδου ΕΣΥ, επί θητεία, ειδικότητας Παθολογικής Ογκολογίας, με βαθμό Επιμελητή Β’, στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας-Γ.Ν.-Κ.Υ. Καρύστου-Γ.Ν.-Κ.Υ. Κύμης (οργανική μονάδα Χαλκίδας).

Πατήστε εδώ για την προκήρυξη

Comments are closed.