ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΣΥ ΣΤΟ ΓΝ-ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

Πλήρωση μίας (1) θέσης επί θητεία, ειδικευμένου ιατρού του κλάδου Ε.Σ.Υ., ειδικότητας ΩΡΛ, με βαθμό Επιμελητή Β’, για το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας – Γ.Ν. – Κ.Υ Καρύστου – Γ.Ν. – Κ.Υ Κύμης  (Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Καρύστου)

Πατήστε εδώ για την προκήρυξη

Comments are closed.