Επισκεπτήριο

ΘΕΡΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ

  • Ωράριο Διοικητικών Υπηρεσιών 

Δευτέρα έως Παρασκευή  7:00 – 15:00

  • Ωράριο Γραφείου Κίνησης

Δευτέρα έως Παρασκευή 7:00 – 15:00.

 

  • Ωράριο Κλινικών

Καρδιολογική: 12:00 – 13:00  και 18:00 – 19:00

Xειρουργική:   12:00 – 14:00  και 18:00 – 20:00

Παθολογική :  12:00 – 14:00  και 18:00 – 20:00

Μικτή :            12:00 – 14:00 και 18:00 – 20:00