Διαδικασία Ραντεβού

Τα ραντεβού στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία κλείνονται μέσω του 1535.

Μην ξεχάσετε να αναφέρετε το ΑΜΚΑ του ενδιαφερόμενου για ραντεβού.